"Målet är att alla skall ha tillgång till funktionella, snygga och effektiva hemsidor."

kontakta@cfj.se
020 - 89 95 88

Vi skapar de perfekta
lösningarna...

... för just dig och din verksamhet. Oavsett om det är privat, företag eller förening.

När du får
vad du förtjänar.

Det finns några saker som genomsyrar alla typer av projekt CFJ New Media Design tar sig an.

CFJ New Media Designs slogan är lika mycket en skämtsam parafras som ett seriöst åtagande. Budskapet är att du som kund alltid kommer att få en produkt som är väl anpassad efter dig, dina behov och förutsättningar. Dessutom ingår ALLTID:

 • Gratis första idékonsultation.
 • En snygg målgruppsanpassad produkt.
 • Kreativitet och nyskapande
 • Mer än 20 års erfarenhet.
Sedan
1999

Gratis är gott.

Rabatt på Förkonsultation
0%
Rabatt på framtagning av Idéskiss
0%
GO eller NO-GO-möte
0%
 • 1. Förkonsultation
  I ett första möte presenterar du dina tankar och idér gällande produkten och vi reder ut om CFJ New Media Design är rätt samarbetspartner för just ditt projekt.
 • 2. Idéskiss
  Utifrån Förkonsultationen så tas en skissförslag fram över hur vi skulle kunna tänka oss att genomföra ditt projekt utifrån dina förutsättningar och budget.
 • 3. Go eller no-go
  I detta möte diskuterar vi bland annat Idéskissen och budget. Du som kund får nu möjlighet att bestämma dig för om du vill köra igång projektet eller inte.

Är du redo att få
vad du förtjänar?

Lite historik.

 • Ursprung
 • Vår vision
 • Nutid
CFJ New Media Design startades 1999 och hade redan från början fokus på multimediala interaktiva presentationer och teknisk support, och riktade sig till mindre företag, föreningar och privatpersoner.
Företaget grundades med två klara målsättningar:
 • Det första var föreställningen om att hemsidor och multimediala presentationer skulle vara tillgängligt för alla plånböcker. Detta samtidigt som den personliga servicen såklart inte fick stryka på foten.
 • Det andra var strävan efter att teknik och design alltid skulle gå hand i hand. Till exempel så skulle det vara minst lika viktigt att en hemsida hade bra funktioner som att den såg bra ut och var lätt att använda och administrera.
Idag är målsättningarna samma men tillgängligheten på billiga och bra webbhotell och trycktjänster för privatpersoner har blivit mycket mer lättillgängliga och lättare att administrera själv. Därför ingår nu även rådgivning om vilken/vilka tjänster som kan vara lämpliga för just dig. Den nya sloganen ”när du får vad du förtjänar…” skall såklart läsas med en viss humoristisk underton. Vad som menas är att du alltid får en anpassad lösning på ditt grafisk- eller webbinriktade projekt. Grundtanken är som sagt att alla skall kunna få tillgång till dessa tjänster utan att behöva kompromissa på kvalitén. Så tveka inte att höra av dig, om du så bara har en lös idé. Tillsammans ser vi till att den idéen blir verklighet!
Man bör lära av historien och CFJ New Media Design har varit med länge. Därför finns det mycket erfarenhet i företaget som kommer dig till nytta i just ditt projekt. Dock finns det vissa ledord som företaget aldrig kommer att förändra:

Senaste nyheter och artiklar.